Overeenstemming over coalitie akkoord

De VVD, PvdA/Groenlinks, Weerbaar Waddinxveen en D66 hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de periode 2018 tot en met 2022. Na zeven weken constructief onderhandelen zijn de vier partijen het eens geworden over een coalitieakkoord ‘Samen Verantwoord Vernieuwen’ voor de periode 2018-2022 en over de vier kandidaat-wethouders die zij zullen voordragen. Het coalitieakkoord wordt op vrijdag 18 mei openbaar gemaakt en vervolgens ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd. Op woensdag 30 mei zal er een debat over dit nieuwe politiek-bestuurlijke beleid plaats vinden in de besluitvormende raadsvergadering. De vier nieuwe wethouders worden die avond geïnstalleerd. Het nieuwe college van B&W zal het coalitieakkoord later dit jaar vertalen naar een concreter collegeprogramma voor de uitvoering van dit nieuwe beleid.

“Tijdens de onderhandelingen hebben wij de fractievoorzitters van de PCW en het CDA gevraagd aanwezig te zijn op een van onze vergaderingen om onderwerpen/standpunten aan te dragen die naar hun mening een plaats behoren te krijgen in het coalitieakkoord. Wij vinden het jammer dat de partijen hier geen gebruik van hebben gemaakt. Natuurlijk zouden zeker niet alle wensen gehonoreerd kunnen worden, gezien de politieke verschillen over een aantal belangrijke zaken” legt formateur Kraaijestein uit. “Maar er zijn ook belangrijke onderwerpen waar wel overeenstemming over te bereiken is. De vier nieuwe coalitiepartijen willen dan ook graag in de nieuwe raadsperiode constructief samenwerken met de PCW en het CDA. Wij vinden het voor de Waddinxveense samenleving van belang dat er een zo breed mogelijk draagvlak is voor de besluiten in de gemeenteraad.”aldus de formateur.