Ontwikkeling Veilig Thuis moet actueel blijven

Veilig Thuis is verantwoordelijk voor het beoordelen van zorgmeldingen zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2016 heeft de politie zijn werkwijze aangepast, waarbij zij nu altijd een melding zullen doen bij Veilig Thuis als zij opgeroepen worden voor een incident waar kinderen bij betrokken of aanwezig zijn. Deze werkwijze maakt dat er sinds 2016 veel meer meldingen bij Veilig Thuis binnen zijn gekomen. 

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van Veilig Thuis en het onvoldoende bevonden. Op dit moment zijn er nog twee punten waarop Veilig Thuis niet goed scoort. De doorlooptijden is daar één van. 

Volgens het Algemeen Dagblad wordt in meer dan de helft van de meldingen niet binnen tien weken duidelijk wat precies de zorgen zijn en hoe urgent het is om de zorgen aan te pakken. De VVD vond dit een zorgelijk bericht, omdat dit zou kunnen betekenen dat de hulpverlening voor de slachtoffers van bijvoorbeeld huiselijk geweld te laat op gang zou komen. 

Er zijn vragen gesteld aan de wethouder over de uitlopende doorlooptijden. De wethouder gaf aan dat de meldingen die binnen komen bij Veilig Thuis binnen vijf dagen worden gescreend op urgentie. In bijna alle gevallen wordt deze doorlooptijd behaald. Veilig Thuis verwacht dit jaar de laatste twee punten waarop zij onvoldoende scoren te verbeteren. In het najaar komt er een evaluatie van Veilig Thuis. De VVD zal dan wederom vragen stellen over de voortgang van Veilig Thuis en wil graag zien dat de uitloop van de doorlooptijden vermindert is.