VVD amendement economische agenda unaniem aangenomen

De coalitiepartijen willen dat er in de begroting 2019-2022 per jaar €50.000 gereserveerd wordt voor de ontwikkeling van een economischeagenda. Een economische agenda is van belang om voor de komende jaren een duidelijke programmering op te stellen om de lokale economie van Waddinxveen te versterken.
De wethouder economie zal namens het college van B&W deze economische agenda in samenwerking met het OPW (Ondernemers Platform Waddinxveen) opstellen.
Deze economische agenda geeft het proces weer welke activiteiten in de tijd uitgevoerd worden om de lokale economie te versterken. De investeringen worden gedaan vanuit het Ondernemersfonds, waar zowel de gemeente als de ondernemers ieder jaarlijks € 50.000,- storten. In totaal dus € 100.000,- per jaar.