Meer overleg over afvalstation

Het is de bedoeling dat het nieuwe afvalbrengstation in 2020 gereed is. PCW-raadslid Erik Segers zei tijdens het door zijn partij aangevraagde interpellatiedebat te twijfelen over de haalbaarheid ervan. Hij stelt dat het ontwerp veel groter is dan het schetsontwerp waarop de raad vorig jaar zijn besluit nam om het afvalbrengstation op bedrijventerrein Coenecoop te vestigen. Hij vindt ook dat het college nog niet het maximale heeft gedaan op het gebied van participatie. "Met veel bedrijven is niet gesproken of er is weinig gedaan met de klachten."

De PCW stemde eerder tegen de nu gekozen locatie, maar volgens Segers is het zijn partij niet te doen om de locatie van het nieuwe afvalbrengstation te wijzigen. "Wij hebben nu de nodige zorgen en hopen dat deze weggenomen kunnen worden." Het CDA sprak opnieuw haar twijfels uit over de keuze. "We blijven tegen", maakte Frans Schwiebbe duidelijk. "Maar we beseffen ook dat we daarin alleen staan. We vinden dat het proces goed doorlopen moet worden, waarbij geen weerstand maar draagvlak onder bedrijven en omwonenden moet worden gecreëerd." Halvard Jan Hettema (PvdA/GroenLinks) steunde wethouder Gezina Atzema (VVD). "Draagvlak wil niet zeggen dat je iedereen maar zijn zin moet geven. Er zullen altijd partijen zijn in dit dossier die niet blij zijn met het afvalbrengstation op deze plek."

Volgens de wethouder heeft de gemeente met 'veruit' de meeste bedrijven gesproken. "In de plannen houden we, voor zover dat kan, rekening met de op- en aanmerkingen van belanghebbenden. Zo komen er hogere hekken, een groene afscheiding, een dubbele oprijstraat en hebben we gekozen voor gesloten stortvlakken. Dit alles met het doel de overlast te beperken en de doorstroming bij het afvalbrengstation te bespoedigen." Over de omvang van het afvalbrengstation zei Atzema dat het station aan alle toekomstige eisen, wat betreft duurzaamheid, voldoet. "Er is rekening mee gehouden dat het verzamelen van afval nog gecompliceerder wordt in de toekomst." Het is nog onduidelijk hoe Waddinxveen de periode tussen sluiting van het huidige afvalbrengstation aan de Zuidelijke Rondweg en opening van het nieuwe station, gaat overbruggen. Wat Atzema betreft zijn er twee opties: "Dat het huidige afvalbrengstation langer open blijft of dat we tijdelijk uitwijken naar een buurgemeente."