VVD pleit voor goede voorlichting fietsjeugd

 Binnenkort krijg fietsers in Waddinxveen voorrang op alle rotondes binnen de bebouwdekom. De VVD maakt zich zorgen met name over de veiligheid van de jeugdige fietsers. De Waddinxveense afdeling van Veilig Verkeer Nederland is geen voorstander van de verandere  voorrangsregels, omdat uit onderzoek blijkt dat er meer ongelukken gebeuren als fietsers op rotondes voorrang hebben. Volgens de VVD is het daarom belangrijk om een goed voorlichtingsplan voor scholieren te hebben.