Station noord

Voorzitter,


Voorliggend voorstel heeft de afgelopen weken de nodige vragen opgeroepen binnen de VVD fractie. Vragen rondom, is de juiste procedure gevolgd door het eerdere investeringskrediet niet in de raad te laten passeren door het vorige college, ontwerpen waarvan onduidelijk is hoe de kostenopbouw tot stand is gekomen en nu bijna een verdubbeling van het benodigde krediet vanwege onvoorziene kosten.


Wij danken het college voor het extra verschafte inzicht in de kostenopbouw van het voorliggende ontwerp, maar toch blijven wij met de vraag zitten hoe het kan dat de onvoorziene kosten zo hoog zijn en ook ingezet worden op,posten waarvan wij ons niet kunnen voorstellen dat deze niet eerder voorzien waren?


Wij concluderen dat het ontwerp voor stationsgebied Waddinxveen Noord tot op heden ondoorzichtig is verlopen en rekenen dit het vorige college aan. Nu worden wij geconfronteerd met substantieel hogere kosten die wij gezien de financiƫle situatie van de gemeente niet wenselijk achten, maar gelijktijdig de noodzaak zien om het stationsgebied wel aan te pakken en niet voor verdere vertraging te zorgen en ons duidelijk is gemaakt dat een alternatief plan niet mogelijk is.


Om deze zijn wij alles behalve blij met voorliggende raadsbesluit, maar zullen wij niet tegenstemmen om zo verdere onwenselijke vertraging in het traject te voorkomen.


Danku