We gaan door

De maatregelen die zijn genomen om te voorkomen dat het corona virus zich te snel zou verspreiden hebben een grote impact gehad op de leef- en werkomgeving. We zitten inmiddels al weken thuis. Langzaam beginnen we te wennen aan het 'nieuwe normaal'. Toch hopen we dat de crisis snel weer voorbij is. De komende weken worden er steeds meer maatregelen versoepeld en kunnen we weer langzaam het normale leven oppakken. Het zal echter nog lang duren voordat alles helemaal weer normaal is. 

Ook het werk van de gemeente is verandert. Aan het begin werd er met name gericht op het indammen van het virus en het leren omgaan met de maatregelen. Om die reden zijn er een aantal belangrijke besluiten uitgesteld, tot wij beter in staat zouden zijn om met elkaar tot een goed besluit te komen. Inmiddels pakken ook wij de draad weer op. Er hebben al een aantal digitale vergaderingen plaats gevonden. Met elkaar overleggen via digitale kanalen gaat steeds makkelijker. 

In de afgelopen tijd heeft de VVD zich bezig gehouden met de zorg voor onze inwoners, maar ook de financiĆ«le consequenties van deze crisis voor ondernemers. In de afgelopen vergadering is de VVD begonnen met vragen naar inzicht in de financiĆ«le consequenties voor gemeente. Dit inzicht kon nog niet gegeven worden. Dat de crisis ons veel geld gaat kosten is duidelijk. Hoeveel weten we nog niet. De komende weken zal de VVD oog blijven houden voor de kwetsbare in Waddinxveen zoals ouderen en kinderen, voor de ondernemers en iedereen die getroffen wordt door deze crisis.