Goed wooninitiatief verdient ondersteuning

De afgelopen jaren heeft de VVD fractie regelmatig laten weten een groot voorstander te zijn van de Waddinxveense CPO initiatieven; Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: kopers die zich als zelfbouwers organiseren in een vereniging of stichting zonder winstoogmerk.  In Waddinxveen is dit opgezet door en voor senioren.

De voordelen van het CPO spreken voor zich; het betreft inwoners van Waddinxveen die hier gaan wonen en allen een huis achterlaten, dus geweldig goed voor de doorstroming van huizen.

Daarnaast is er zorg voor elkaar waardoor de kosten voor de WMO geminimaliseerd worden, dus gunstig voor de gemeente.

Na het succesvolle CPO project “Parkstaete”in de Triangel zijn de initiatiefnemers hiervan nu al sinds april 2018 bezig om ook in Waddinxveen Noord een CPO “de Vrijheid” te realiseren; de geïnteresseerden staan in de rij!

Ons College heeft burgerinitiatieven en participatie hoog in het vaandel staan dus de verwachting was dat dit plan omarmd zou worden,.

Diverse gesprekken met de initiatiefnemers Maarten van Buuren en Arie de Kwaadsteniet leidden helaas tot niets; men moest geduld hebben tot duidelijk werd wat er met de locatie Peter Zuidlaan zou gaan gebeuren en wie er allemaal ontwikkelinteresse zouden hebben.

Omdat dit ons te langzaam ging hebben wij op 18 september 2019 een motie ingediend met het verzoek de Raad uiterlijk  in maart 2020 van duidelijkheid te voorzien.

Het antwoord stemde ons niet vrolijk; de uitleg van het College was vaag en kon alle kanten op; het kon woonbestemming krijgen, of groen of maatschappelijk en de datum van ter beschikking komen werd er niet duidelijker op.

Kortom een uitleg waar we niets mee kunnen.

Op zaterdag 6 juni is de VVD fractie met een drietal VVD Statenleden bij het bestaande CPO complex wezen kijken en hebben wij met hen oog de beoogde locatie bezocht waar het nieuwe CPO zou moeten komen.

De Statenleden waren onder de indruk van de initiatieven en gaan hun best doen om te kijken hoe zij vanuit de Provincie hier een bijdrage aan kunnen leveren. De subsidie die de Provincie eerder verstrekte aan dit soort particuliere initiatieven bestaat helaas niet meer, maar andere mogelijkheden worden onderzocht.

De VVD Fractie draagt het CPO een zeer warm hart toe en wij zullen er alles aan doen wat in onze mogelijkheden ligt om dit mooie project te laten slagen: voor en door Waddinxveen!


De VVD zuid-Holland is het met ons eens dat het CPO ondersteuning verdient.

https://zuidholland.vvd.nl/nieuws/39895/interessant-wooninitiatief-verdient-ondersteuning

Hart van Holland, 11 juni 2020

https://www.hartvanwaddinxveen.nl/nieuws/algemeen/20388/-cpo-interessant-voor-doorstroming-woningmarkt-