Wethouder wil nog dit jaar in gesprek met waterscouts

Waddinxveen – Wethouder Kirsten Schippers praat nog in december met scouting Klimopgroep. Doel van dat gesprek is een doorbraak te forceren in de slepende huisvestingskwestie van de waterscouts.

Door Erik van Leeuwen

De scoutinggroep is al jaren op zoek naar een nieuwe locatie. In 2017 werd besloten dat Klimop naar een locatie in Park Triangel zou verhuizen naast het scholencomplex. Het gebouw zou overdag onderdak bieden aan buitenschoolse opvang. Er zouden twintig tot dertig plekken komen. Het nieuwe onderkomen bleek uiteindelijk te duur, ondanks een bijdrage van 50.000 euro van de gemeente.

Het zit de gemeenteraad niet lekker dat er nog steeds geen oplossing is gevonden. “Dit speelt al negen jaar. Het duurt te lang”, zei VVD-raadslid Ellen van Helden. “De scouting verdient een nieuwe locatie.”

Nadat de Triangel afviel als nieuwbouwlocatie, besloot de leiding de aandacht te verleggen naar nieuwbouw en renovatie op de huidige locatie, aan het Zuiveringspad in de Oranjewijk. Plannen liepen tot dusver stuk op de financiële haalbaarheid. Het huidige complex verkeert in een zeer slechte staat.

Riool
Naast het oplappen van de gebouwtjes op het terrein is er ook geld nodig voor aansluiting op het openbaar riool en een betere bereikbaarheid van de hulpdiensten. Een ander probleem is de aanwezigheid van een gasleiding, wat de komst van de buitenschoolse opvang in de weg staat.

De bso kan met een eventuele gemeentelijke bijdrage van 50.000 euro de financiering rond krijgen. “We hebben in Waddinxveen een groot tekort aan plaatsen in de bso, laten we daarom haast maken”, reageerde Van Helden. “De scouting wacht al veel te lang. Door de wethouderswissel is al maanden niks meer gebeurd. Ik hoop dat een nieuwe wethouder niet betekent dat we opnieuw beginnen.”

Wethouder Schippers zei dat ze de geschiedenis van het dossier kent.