Stank Wagro jaagt bewoners weg, wethouder belooft beterschap

Waddinxveen – Wethouder Martijn Kortleven heeft tijdens de gemeenteraad van woensdag 20 januari gezegd dat bij afvalverwerkingsbedrijf Wagro afgelopen jaar regelmatig overtredingen zijn geconstateerd die tot stankoverlast hebben geleid. Hij reageerde daarmee op vragen van de VVD.

Door Erik van Leeuwen

De partij zegt dat de overlast grote vormen aanneemt, waarbij vooral bewoners van Triangel getroffen worden. “Ons bereiken verhalen dat mensen die een huurwoning hebben elders op zoek gaan naar woonruimte. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat bewoners door stank hun huis worden uit gejaagd”, stelde raadslid Raymond Boer.

De Wagro, die overigens valt onder provinciale verantwoordelijkheid, heeft volgens wethouder Kortleven regelmatig de voorschriften voor afvalverwerking niet nageleefd. “In vrijwel alle gevallen gaat het om te veel. Te veel groenafval, te veel bedrijfsafval en te veel agrarisch afval”, liet Kortleven weten.

“De Omgevingsdienst Midden-Holland, die de naleving van de voorschriften controleert, heeft een aantal overtredingen geconstateerd. Als gevolg daarvan is een dwangsom opgelegd mocht Wagro opnieuw in overtreding gaan. Dit jaar gaat de ODMH dat controleren.”

Kap
Zo werd vorig jaar 84.000 ton aan tuinafval verwerkt, 1600 meer dan volgens de regels mag. “Er wordt wel bovenop gezeten”, verzekerde Kortleven.

Boer stelde dat bewoners weinig hebben aan een dwangsom. Kortleven gaf aan dat te begrijpen en wees op de overkapping die Wagro wil gaan plaatsen. Het is de bedoeling om in de hal alle activiteiten die geur verspreiden onder te brengen.

Kortleven: “We verwachten voor 1 april in het college het verzoek in behandeling te nemen. Daarna kunnen we de procedure in en kan Wagro gaan bouwen. Dat zal de geuroverlast flink verminderen.”