Waddinxveen niet blij met forse uitbreiding tuincentrum Bredeweg

Zevenhuizen - Het tuincentrum aan de Bredeweg in Zevenhuizen, vlakbij de rotonde richting Moordrecht en Waddinxveen, mag van buurgemeente Zuidplas uitbreiden van 968 vierkante meter naar 8000 vierkante meter. De gemeente Waddinxveen is kritisch over de plannen.

In de plannen van Van der Spek zijn ook horeca en een indoor speeltuin meegenomen, die buiten de openingstijden van het tuincentrum gesloten zullen zijn. Door toename van het aantal verkeersbewegingen wordt door Waddinxveen gevreesd voor overbelasting van de wegen.

Verkeersrapport
Een verkeersrapport toont volgens gemeente Zuidplas weliswaar aan dat de capaciteit van de huidige infrastructuur op zaterdagmiddag tegen de grenzen aanloopt en dat op momenten de verkeersafwikkeling op de rotonde in het gedrang kan komen. Gesteld wordt echter dat de relatieve toename als gevolg van de uitbreiding van het tuincentrum beperkt is.

Een aantal aandachtspunten op het gebied van verkeer worden nog opgepakt bij de uitwerking van de plannen.

Leegstand
Waddinxveen vreest ook dat de uitbreiding effect heeft op de winkels en mogelijke leegstand in Waddinxveen. Uit een rapport van een adviesbureau blijkt volgens burgemeester en wethouders van Zuidplas dat er geen sprake is van duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau in Waddinxveen.

Principeverzoek
Het tuincentrum had al eerder een principeverzoek ingediend, maar die werd door de gemeente Zuidplas toen afgewezen, onder andere omdat het plan niet voldeed aan de parkeernota en er een verkeersonveilige situatie zou ontstaan. In het nieuwe, grootschaligere, voorstel ziet de gemeente vooral een positieve ontwikkeling: de flinke uitbreiding van het tuincentrum levert veel extra arbeidsplaatsen op, wat het college goed noemt voor de lokale economie van Zuidplas.

Positief advies
Als ook de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland een positief advies heeft afgegeven, kan initiatiefnemer Van der Spek aan de slag met de uitbreiding. Het college heeft de gemeenteraad in een informatienota laten weten dat het tegenover het bedrijf liggende fietspad verder wordt doorgetrokken, om een onveilige situatie ter plekke te voorkomen.