Raad schrikt van kosten warmtetransitie: ‘Hoe gaan mensen dat betalen?’

Waddinxveen – De overgang van aardgas naar een andere warmtebron gaat de inwoner van Waddinxveen wel degelijk voelen in zijn of haar portemonnee. Dat blijkt uit eerste inschattingen van het bureau dat de gemeente helpt bij de transitie.

Uit een voorlopige kostenanalyse komt naar voren dat de kosten voor een gemiddeld huishouden jaarlijks met maximaal 475 euro toenemen en minimaal met 180 euro. Hoeveel het bedrag precies is, is afhankelijk op welk warmtenet een woning of wijk wordt aangesloten. 

De raad, die woensdag 27 januari geïnformeerd werd over de stand van zaken, schrok van dat bedrag, ook al omdat de aansluitings- en installatiekosten daar nog bovenop komen. De verwachting is dat een gemiddeld huishouden straks een paar duizend euro kwijt is om van het aardgas te komen. 

“Ik vraag me oprecht af hoe ouderen dat met een AOW en een klein pensioentje moeten gaan betalen”, reageerde Helma Schippers (WeWa). Een woordvoerder van De Warmtetransitiemakers, het bureau dat in Waddinxveen het proces begeleidt, zei dat er landelijk gewerkt wordt aan woninggebonden leningen.

In Waddinxveen is inmiddels in kaart gebracht welke warmtebronnen mogelijk in de toekomst kunnen worden ingezet als vervanging van aardgas. 

De Gouwe heeft potentie vanwege de warmte in het oppervlaktewater (aquathermie), er wordt gekeken naar geothermie (warmte uit de grond) en ook aansluiting op een warmtenet (bijvoorbeeld restwarmte uit de Rotterdamse haven) behoren tot de mogelijkheden.

Meest logisch
Er zijn twee verkenningsbuurten geselecteerd, waarvan er één op korte termijn wordt gekozen tot startbuurt. Het gaat om het gebied aan de Groenswaard, Vondelwijk en Peter Zuidlaan en het deel van de wijk Zuidplas, dat in de jaren tachtig is gebouwd.

“De gekozen startbuurt gaat niet meteen van het aardgas af”, benadrukte een woordvoerder van De Warmtetransitiemakers. “We doen een haalbaarheidsonderzoek, waarbij we doen alsof dat wel het geval zou zijn.”

Voor beide buurten lijkt aansluiting op een warmtenet de meest logische optie. Het is ook de goedkoopste optie. “In Zuidplas zijn de woningen redelijk tot goed geïsoleerd. Daardoor kun je af met een bron met een minder hoge temperatuur. In de Groenswaard, de Vondelwijk en de Peter Zuidlaan gaat het om oudere woningen, die minder goed geïsoleerd zijn. Daar is de gasrekening nu ook hoger omdat er meer verstookt wordt. Daar is dus ook meer te besparen”, aldus de woordvoerder. 

Gemeente en De Warmtetransitiemakers zetten in op een groot draagvlak onder de inwoners. Het is de bedoeling dat in het vierde kwartaal de transitie visie warmte wordt vastgesteld. Daarin staat beschreven welke weg wordt gevolgd richting een aardgasvrij Waddinxveen in 2050.