VVD stelt participatiewethouder ter discussie

Waddinxveen – De VVD twijfelt sterk aan nut en noodzaak van een wethouder participatie. De partij ziet geen resultaten: “We hebben een website en een app en er is nauwelijks iets bereikt.” (foto Femke Vleij VVD)

In 2018 kreeg Waddinxveen voor het eerst een wethouder participatie. Kirsten Schippers kreeg participatie in haar portefeuille. “Op aandringen van Weerbaar Waddinxveen hebben we drie jaar geleden een participatiewethouder gekregen en dan verwachten we natuurlijk een impuls op dat vlak”, zei VVD-raadslid Femke Vleij. 

“Maar als ik naar de jaarstukken kijk, zie ik alleen maar somber kijkende poppetjes bij zaken die niet bereikt zijn. Corona wordt elke keer als reden aangegeven dat iets niet kan. De VVD vindt dat vreemd. De hele wereld is aan het digitaliseren en ook het college is één en ander op een bepaalde manier gaan organiseren om in contact te blijven met de maatschappij. Maar bij participatie blijkt dat toch niet te lukken.”

Vleij vroeg aan Schippers hoe zij haar rol ziet. “Want uit de jaarstukken blijkt dat we de komende jaren zaken nog steeds blijven uitstellen. Heeft het wel zin om een participatiewethouder te hebben op deze manier?”

Schippers gaf aan ‘iets anders tegen de situatie aan te kijken’. “U zegt dat corona wordt gebruikt als excuus om iets niet te doen. We weten allemaal wat voor impact corona heeft gehad. Voor bijvoorbeeld het doorontwikkelen van de cultuur binnen de gemeentelijke organisatie heb je ook bepaalde sessies voor je medewerkers nodig.  Als je die niet allemaal bij elkaar kunt krijgen, wordt dat nogal ingewikkeld. Participatie is een constant proces. Er zit onderhoud aan.”

Vleij: “Het niet bij elkaar komen vind ik wel bijzonder, want volgens mij doet de hele wereld dat wel. Het punt is dat we heel weinig hebben gedaan aan burgerparticipatie. Er zijn helemaal geen nieuwe initiatieven gekomen over hoe we wel in gesprek kunnen komen via de wijkplatforms. Omdat wij wel die troef hebben, van wethouder participatie, verwacht je dat het wel makkelijker wordt die stap te maken naar de inwoners.”

Volgens Schippers zijn er wel gesprekken geweest met de wijkplatforms, maar hebben die in coronatijd een stap teruggezet. 

‘Het beeld dat we niets hebben gedaan, wil ik graag wegnemen’

De wethouder: “We kunnen ze nergens toe verplichten. We hebben gekeken wat wel kon. Er zijn trainingen gecanceld die niet konden en ook zichtbaarheid in de wijk was wat ingewikkelder. We zijn er wel degelijk volop mee bezig geweest. Er is een platform online gekomen en een app, maar ze zijn door corona wel later. We hebben heel veel avonden met bewoners digitaal gedaan. Ik ben het dus niet met u eens dat we niks gedaan hebben. Dat beeld wil ik graag wegnemen.”

Kirsten Schippers werd in mei 2018 benoemd als wethouder Samenlevingsparticipatie, dat was toen nieuw. ,,Ik vind het belangrijk dat inwoners mee kunnen denken in het beleid en de projecten van de gemeente”, zei Schippers toen in een persbericht van de gemeente Waddinxveen. In de jaren daarvoor zat Schippers in de raad voor Weerbaar Waddinxveen.