Even voorstellen | Femke Vleij kandidaat en raadslid VVD Waddinxveen

Wie is Femke?

Ik ben Femke. Ik ben in Waddinxveen opgegroeid en ik vind dit echt mijn thuis. Ik heb hier op school gezeten en had mijn eerste baantje bij de Formido. Een groot deel van mijn familie woont ook in Waddinxveen. Ik richt mij met name op de jeugd en jeugdzorg. Na mijn studie heb ik lange tijd bij de Raad voor de Kinderbescherming gewerkt. Inmiddels adviseer ik als strategisch beleidsadviseur de wethouder in de Ronde Venen over alles wat met jeugd te maken heeft in de regio.


Waarom heb je voor de politiek gekozen, en waarom voor de VVD?

Binnen de jeugdzorg klaagde ik veel over de gemeente en de overheid. Ik vond dat ze het niet goed deden op het gebied van jeugdzorg. Ik vond dat als ik zoveel commentaar had ik zelf maar eens moest gaan beleven hoe het is om via de politiek te proberen het beter te doen. Ik ben begonnen om alles (toen landelijke) verkiezingsprogramma’s te lezen. Ik heb heel bewust gekozen voor de VVD. Ik vind dat de overheid er moet zijn voor de inwoners maar niet moet bepalen hoe inwoners hun leven moeten lijden. Aan betutteling heb ik een hekel. Inwoners moeten zoveel mogelijk vrij kunnen zijn om te bepalen wat zij doen en laten. Natuurlijk kan dat niet altijd. We moeten ons allemaal aan de wet houden. Voor mij is de VVD de partij is vrijheid hoog in het vaandel heeft staan. Geen onnodig paniek, populisme of ingrijpen omdat het mogelijk, misschien mis zou kunnen gaan. Ik vind het belangrijk om realistisch en nuchter te zijn. De overheid moet zo min mogelijk ingrijpen in de levens van de inwoners.

 

Wat maakt Waddinxveen zo'n mooi dorp en wat kan er beter?

Waddinxveen is voor mij en heel veel andere inwoners echt thuis. Ik vind de sfeer heel gemoedelijk en vriendelijk. Op de Nesse is het gezellig en het Gouweplein leeft ook steeds meer. Ik ben blij met de verschillende groenvoorzieningen zoals het Gouwebos, het Bentwoud, ‘t Weegje en polder Bloemendaal. Het wordt al veel gezegd, maar ik beaam dat Waddinxveen alles in de buurt heeft.

Aan de andere kant zijn er veel ontwikkelingen. We willen verduurzamen, maar wie dat gaat betalen is nog steeds niet duidelijk. We willen graag dat inwoners meedenken, maar als puntje bij paaltje komt lukt het de gemeente niet goed om dit te organiseren. We willen dat jongeren genoeg te doen hebben in Waddinxveen, maar het lukt maar niet om echt te begrijpen wat we daarvoor zouden moeten doen. Kortom, we hebben nog een hoop te doen!


Welke portefeuilles heb jij binnen de raad?

Op dit moment financiën, het sociaal domein, participatie en onderwijs.


Wat vind je het leukste aan raadswerk?

Ik vind het heel leuk om echt bezig te zijn met mijn eigen thuis. Ik voel me betrokken bij Waddinxveen en ik wil heel graag een bijdragen leveren om de gemeente mooi en prettig te houden. Het leukste aan het raadswerk vind ik dus het betrokken zijn en blijven bij Waddinxveen.


En wat het minst leuke?

Ik houd niet van onnodige vragen, lange toespraken en loze plannen van raadsleden. Er wordt door de medewerkers van het gemeentehuis heel hard gewerkt aan de plannen voor Waddinxveen. Soms is er ruimte voor verbetering. In de politiek vinden we het blijkbaar heel belangrijk om deze ruimte verschrikkelijk groot te maken. Daarmee kan je mooie sier maken in de media. We geven te weinig complimenten en dat is jammer. We mogen meer aandacht geven aan wat we goed doen.


De afgelopen 3,5 jaar, waar ben je trots op? 

Ik heb veel kunnen doen en leren in de afgelopen jaren. Op twee onderwerpen heb ik bijzonder hard moeten werken. Ten eerste het subsidiebeleid. Ik wilde heel graag dat overzichtelijker werd wie subsidie krijgt en met welk doel. Op deze manier kunnen we veel beter doelmatig investeren in Waddinxveen. Ook heb ik getrokken aan het jeugdbeleid van Waddinxveen. Het jeugdbeleid is verschrikkelijk traag en na 3,5 jaar zijn we nog niet op het punt waar ik graag zou willen dat we waren. Ik heb er echter wel beweging in gekregen.

 

Ga je voor een volgende raadsperiode en hoe ga je jezelf promoten?

Ik wil graag politiek actief blijven in de komende jaren. Ik wil in de politiek realistisch zijn en bijdragen aan een stabiel bestuur van Waddinxveen. Daarvoor is het nodig dat er in de verkiezingen geen populistische uitspraken gedaan worden. Een eerlijk verhaal waar de inwoner wat aan heeft vind ik heel belangrijk. Ik wil naar inwoners luisteren en met hen in gesprek gaan. Wat ik hoor wil ik meenemen naar mijn werk in het bestuur van de gemeente Waddinxveen.


Waar zou je in een volgende periode graag meer aandacht voor willen vragen?

Ik wil aandacht hebben voor verschrikkelijk dure projecten waarvan nog niet duidelijk is wie het gaat betalen. Ik wil dat iedereen in Waddinxveen de zekerheid heeft dat hij/zijn niet geconfronteerd wordt met torenhoge rekeningen vanwege mooie overheidsplannen. Ook wil ik stabiliteit en realisme in het bestuur en beleid. We gaan dus door met goede plannen en werken aan verbetering bij andere plannen.

 

Welke tips heb je voor nieuwe kandidaten die in de raad zouden willen?

Blijf heel dicht bij jezelf, ook als het moeilijk wordt. Er zijn veel sterke meningen in de politiek. Sommige mensen willen je ervan overtuigen dat wat jij doet het verkeerde is. Weet goed wat je doet. Wees kritisch naar jezelf maar ook naar andere.


Stem op mij!