Even voorstellen | Andrea van der Ploeg kandidaat en fractievoorzitter VVD Waddinxveen

Wie is Andrea?  

Ik ben 34 jaar en woon met mijn twee kinderen en kat in Waddinxveen. Na een aantal jaar in Tilburg te hebben gestudeerd ben ik terug verhuisd naar mijn geboortestad Rotterdam waar ik als bedrijfskundige aan het werk ben gegaan in de gezondheidszorg. Nu bijna 12 jaar na verschillende functies te hebben gehad werk ik nog steeds binnen de gezondheidszorg. Ik hecht heel veel waarde aan de tijd met mijn kinderen, familie en vrienden, vind het heerlijk om de natuur in te gaan en trek er soms alleen op uit om het wildere water op te zoeken.

Waarom heb je voor de politiek gekozen, en waarom voor de VVD? 

In 2011 ben ik lid geworden van de VVD. Ik merkte steeds vaker dat ik een mening had over wat er in het land gebeurd en hoe hier vanuit de landelijke politiek op werd gereageerd. Ik heb voor de VVD gekozen omdat ik altijd vanuit huis heb meegekregen om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor mijn dromen. Niemand is verantwoordelijk voor je eigen geluk behalve jijzelf en los dat even niet lukt dan moeten we een goed (tijdelijk) vangnet hebben. Ieder mag er zijn en dat respecteren we van elkaar. Ik voel mezelf een echte liberaal.

Wat maakt Waddinxveen zo'n mooi dorp en wat kan er beter? 

Een gemoedelijk dorp, maar midden in de reuring van de Randstad. Wat mij betreft de perfecte combinatie. Mijn kinderen groeien hier in een mooie en fijne omgeving op met de kinderboerderij, het zwembad, school en de opvang allemaal dichtbij, maar tegelijkertijd ben ik ook zo de weg op richting mijn werk. Wij hebben in Waddinxveen een aantal locaties waar al ontwikkeld wordt of nog moet worden, vanwege leegstand, herontwikkeling. Voor het dorpsbeeld kan mij deze ontwikkeling niet snel genoeg gaan! Niet alleen plannen maken maar ook de uitvoering in en particuliere initiatieven die passen binnen de plannen toejuichen en faciliteren.

Welke portefeuilles heb jij binnen de raad?  

Binnen de raad heb ik op dit moment de portefeuilles duurzaamheid, economie, afval, veiligheid, natuur en bestuurlijke zaken.

Wat vind je het leukste aan raadswerk? 

Ik geniet ervan om Waddinxveen de toekomst in te helpen. Soms door met bewoners naar kleine maar prachtige initiatieven te kijken en samen na te denken over hoe ze die verder kunnen brengen, maar ook grotere trajecten als de regionale energiestrategie waarin wij op toekomstbestendige en acceptabele wijze zorgen dat wij duurzaam de toekomst in gaan. Soms zie je direct resultaat van besluiten en soms zijn het langlopende trajecten van vele jaren, maar in alle gevallen vind ik het heerlijk om mijn bijdrage te leveren aan ons dorp.

En wat het minst leuke? 

Het raadswerk vraagt veel tijd vooral in de avonduren en de weekenden naast werk en gezin. Dit vraagt niet alleen veel van mij, maar ook van mijn omgeving. Ik vind het sommige weken erg ingewikkeld om avond aan avond voor de raad op pad te zijn en gezin en vrienden minder te zien. Het raadswerk is prachtig maar vraagt ook tijd en dat gaat prima, maar is niet altijd leuk.

De afgelopen 3,5 jaar, waar ben je trots op? 

Het langzaam wat ‘wereldser’ maken van Waddinxveen waarbij we het mooie en goede behouden vanuit het verleden en wat Waddinxveen, Waddinxveen maakt, maar ook meebewegen met de samenleving. Denk hierbij aan de zondagsopenstelling, blijven bouwen met de groeiende woningnood  en van andere orde, maar ook belangrijk het structureel hijsen van de regenboogvlag op coming out day.

Ga je voor een volgende raadsperiode en hoe ga je jezelf promoten? 

Zeker, na vier jaar zit je er net een beetje in en wil ik zeker in ieder geval voor nog vier jaar door. Ingezette plannen doorzetten en continuïteit bieden voor de VVD. Het vuurtje in mij is nog lang niet gedoofd! Hoe ik mijzelf ga promoten? Ik geloof erin dat het belangrijk is dat inwoners raadsleden nodig hebben met wie zij zich kunnen identificeren, in wie zij vertrouwen hebben en in wie zij geloven. Iemand die dezelfde waarden heeft en hiernaar handelt, iemand die luistert en iemand die het aandurft om ook een geluid te laten horen wat wellicht niet het gewenste geluid is van groepen inwoners soms, maar wel in het algemeen belang. Eerlijk, oprecht en met deskundigheid. Dit is niet in een flyer of filmpje te vatten, dus ik hoop de komende maanden weer veel mensen op straat en aan de deur te treffen om het gesprek aan te gaan!


Waar zou je in een volgende periode graag meer aandacht voor willen vragen? 
Mijn antwoord: meer aandacht voor de impact van grootschalige trajecten op inwoners. We moeten waken dat we niet verzanden in beleid en alleen het grotere belang maar ook even klein kijken wat besluiten voor individuen zou betekenen. Kijk dan bijvoorbeeld naar de transitie visie warmte en de regionale energie strategie.


Welke tips heb je voor nieuwe kandidaten die in de raad zouden willen? 

Praat thuis over de verantwoordelijkheden die je aangaat voor je de raad in gaat, wat dit betekent in energie en tijd en vergis je hier niet in. Het raadswerk is echt heel mooi, maar kun je niet alleen, een thuisfront dat je steunt en je passie snapt is evenzo belangrijk. Zoek hierin je juiste balans en probeer niet te verzanden in alleen lezen en vergaderen, maar ga de straat op! Luister, kijk en voel wat er leeft, combineer dit met je dagelijks leven en je zult zien dat ‘het raadslid’ er niet alleen is in de raadszalen, maar altijd in je zit.

 

Stem op mij !